• RM23.00

  PLOT CINTA TAK JADI

  Tajuk PLOT CINTA TAK JADI
  Penulis AUNIE AYUNIE
  ISBN  978-967-2116-15-8
  Sem. Malaysia RM 23
  Sabah / Sarawak RM 26
 • RM24.00

  SETELAH TERLAFAZNYA AKAD

  Tajuk SAAT TERLAFAZNYA AKAD
  Penulis ANNA MILIA
  ISBN  978-967-2116-14-1
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27
 • RM25.00

  TAK MENGAKU CINTA

  Tajuk TAK MENGAKU CINTA
  Penulis CAHAYA AINN
  ISBN 978-967-2116-29-5
  Sem. Malaysia RM 25
  Sabah / Sarawak RM 28
 • RM24.00

  TUAN PERASAN MACO

  Tajuk TUAN PERASAN MACO
  Penulis SHAZIE KAMARUAMAN
  ISBN 978-967-2116-42-4
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27
 • RM25.00

  HATIKU MEMILIHMU

  Tajuk HATIKU MEMILIHMU
  Penulis PHIDOT
  ISBN 978-967-2116-49-3
  Sem. Malaysia RM 25
  Sabah / Sarawak RM 28
 • RM24.00

  AKU YANG BERSALAH

  Tajuk AKU YANG BERSALAH
  Penulis EMMA MARIAM
  ISBN  978-967-2116-48-6
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27
 • RM25.00

  CINTA YANG TERTANGGUH

  Tajuk CINTA YANG TERTANGGUH
  Penulis ZAZA QRY
  ISBN    978-967-2116-52-3
  Sem. Malaysia RM 25
  Sabah / Sarawak RM 28
 • RM24.00

  CIK PEMBANTU JELITA

  Tajuk CIK PEMBANTU JELITA
  Penulis HANNY ESANDRA
  ISBN  978-967-2116-56-1  
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27
 • RM33.00

  KAU ANTARA JODOH

  Tajuk KAU ANTARA JODOH
  Penulis ZAZA QRY, SHAZIE KAMARUZAMAN & CHERITASIS
  ISBN   978-967-2116-58-5
  Sem. Malaysia RM 33 (TERMASUK CAJ PENGHANTARAN)
  Sabah / Sarawak RM 36 (TERMASUK CAJ PENGHANTARAN)
 • RM24.00

  ADAMU ADA CINTA

  Tajuk ADAMU ADA CINTA
  Penulis NIA QURRATUN’AINI
  ISBN  978-967-2116-51-6
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27